تمرینات تکمیلی کتاب " ESSENTIAL IDIOMS "

درس نهم


برچسب‌ها: Essential Idioms in English, Essential Idioms, اصطلاحات, اصطلاحات ضروری, Idiom
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

تمرینات تکمیلی کتاب " ESSENTIAL IDIOMS "

درس هشتم


برچسب‌ها: Essential Idioms in English, Essential Idioms, اصطلاحات, اصطلاحات ضروری, Idiom
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

تمرینات تکمیلی کتاب " ESSENTIAL IDIOMS "

درس هفتم


برچسب‌ها: Essential Idioms in English, Essential Idioms, اصطلاحات, اصطلاحات ضروری, Idiom
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

تمرینات تکمیلی کتاب " ESSENTIAL IDIOMS "

درس ششم


برچسب‌ها: Essential Idioms in English, Essential Idioms, اصطلاحات, اصطلاحات ضروری, Idiom
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

تمرینات تکمیلی کتاب " ESSENTIAL IDIOMS "

درس پنجم


برچسب‌ها: Essential Idioms in English, Essential Idioms, اصطلاحات, اصطلاحات ضروری, Idiom
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

تمرینات تکمیلی کتاب " ESSENTIAL IDIOMS "

درس چهارم


برچسب‌ها: Essential Idioms in English, Essential Idioms, اصطلاحات, اصطلاحات ضروری, Idiom
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

تمرینات تکمیلی کتاب " ESSENTIAL IDIOMS "

درس سوم


برچسب‌ها: Essential Idioms in English, Essential Idioms, اصطلاحات, اصطلاحات ضروری, Idiom
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

تمرینات تکمیلی کتاب " ESSENTIAL IDIOMS "

درس دوم


برچسب‌ها: Essential Idioms in English, Essential Idioms, اصطلاحات, اصطلاحات ضروری, Idiom
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

تمرینات تکمیلی کتاب " ESSENTIAL IDIOMS "

درس اول


برچسب‌ها: Essential Idioms in English, Essential Idioms, اصطلاحات, اصطلاحات ضروری, Idiom
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

لیست 504 واژه ی کاملا ضروری


برچسب‌ها: 504, لغت, رایگان, 504 واژه ی کاملا ضروری, 504 Absolutely Essential Words
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

لیست واژگان Academic

حروف " U " , " V " , " W "


برچسب‌ها: English, vocabulary, free, IELTS, TOEFL
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

لیست واژگان Academic

حرف " T "


برچسب‌ها: Academic Word List, English, vocabulary, free, ielts
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

لیست واژگان Academic

حرف " S "


برچسب‌ها: Academic Word List, English, vocabulary, free, ielts
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

لیست واژگان Academic

حروف " R "و " Q "


برچسب‌ها: Academic Word List, English, vocabulary, free, ielts
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

لیست واژگان Academic

حرف " P "


برچسب‌ها: Academic Word List, English, vocabulary, free, ielts
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

لیست واژگان Academic

حرف " O "


برچسب‌ها: Academic Word List, English, vocabulary, free, ielts
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

لیست واژگان Academic

حرف " N "


برچسب‌ها: Academic Word List, English, vocabulary, free, ielts
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

لیست واژگان Academic

حرف " M "


برچسب‌ها: Academic Word List, English, vocabulary, free, ielts
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

لیست واژگان Academic

حروف " L " و " J "


برچسب‌ها: Academic Word List, English, vocabulary, free, ielts
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

لیست واژگان Academic

حرف " I "


برچسب‌ها: Academic Word List, English, vocabulary, free, ielts
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

لیست واژگان Academic

حروف " F " , " G " , " H "


برچسب‌ها: Academic Word List, English, vocabulary, free, ielts
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

لیست واژگان Academic

حرف " E "


برچسب‌ها: Academic Word List, English, vocabulary, free, ielts
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

لیست واژگان Academic

حرف "  D "


برچسب‌ها: Academic Word List, English, vocabulary, free, ielts
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

لیست واژگان Academic

حرف " C "


برچسب‌ها: Academic Word List, English, vocabulary, free, ielts
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

 

لیست واژگان Academic

حرف " B "


برچسب‌ها: Academic Word List, English, vocabulary, free, ielts
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 

لیست واژگان Academic

حرف " A "


برچسب‌ها: Academic Word List, English, vocabulary, free, ielts
...Read More
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود زندی اکباتانی | 
 
Home
Contact
Archive
Posts
خدمات ما
*********************************
برگزاری دوره های مختلف زبان انگلیسی در:

-موسسات

-شرکت ها

-ادارات

09122430764

*********************************
آموزش دروس مدیریت به زبان انگلیسی

09122430764

*********************************
دوره ی تخصصی روزنامه نگاری به زبان انگلیسی

09122430764

*********************************
دوره تخصصی آشنایی با اصطلاحات خبری به زبان انگلیسی

09122430764

*********************************
برگزاری دوره های مکالمه روزمره انگلیسی:

-پیشرفته

-مبتدی

09122430764

*********************************
آمادگی آزمون های:

PET, FCE, IELTS, TOEFL, CPE

09122430764

*********************************
- برگزاری دوره های تخصصی مهارت های چهارگانه ی زبان انگلیسی، شامل:

- دوره های تخصصی خواندن
Reading

- دوره های تخصصی گوش دادن
Listening

- دوره های تخصصی صحبت کردن
Speaking

- دوره های تخصصی نوشتن
Writing

09122430764

*********************************
- برگزاری دوره های زبان تخصصی ویژه ی:

- سیاستمداران

- مدیران

- پزشکان

- پرستاران

- مهندسان

- بازاریابان

- حسابداران

- تجار

- روزنامه نگاران و اسباب رسانه

- زبان تخصصی کامپیوتر

09122430764

*********************************
- برگزاری دوره های تربیت مدرس زبان انگلیسی شامل:

TTC, TKT, CELTA

09122430764

*********************************
- برگزاری دوره های تخصصی نامه نگاری، شامل نامه های تجاری، email و ...

09122430764

*********************************
- برگزاری جلسات درک فیلم

و مکالمات خیابانی - Street Talk

09122430764

*********************************
- برگزاری دوره های تخصصی گرامر زبان انگلیسی ( از مبتدی تا پیشرفته )

09122430764

*********************************
- برگزاری دوره ی ویژه ی تلفظ، لهجه، و فن بیان زبان انگلیسی

09122430764

*********************************
- برگزاری جلسات بحث آزاد ( Free Discussion )

با محوریت مسائل اجتماعی

09122430764

*********************************
- برگزاری جلسات بحث آزاد ( Free Discussion ) تخصصی در زمینه های:

- سیاست

- پزشکی

- نقد فیلم

- ادبیات

- فلسفه

09122430764

*********************************

Previous Posts
مهر 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
اردیبهشت 1388
فروردین 1388
اسفند 1387
بهمن 1387
دی 1387
Categories
Academic Word List
504
Essential Idioms
دانلود کتاب
vocabulary
Tags
English (16)
Ielts (16)
free (16)
Vocabulary (16)
Academic Word List (15)
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM